Οικονομικά Στοιχεία

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ MIK3 AE

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021  

 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ  2016-2021

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ  2016-2021