Οικονομικά Στοιχεία

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
   

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ

 

2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ

 

3. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΚ3 ΑΕ

 

4. ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2 + 3