Οικονομικά Στοιχεία

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ  2015-2019

 

2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ

Αύξηση πενταετίας  2015-2019   127 %

3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Μείωση πενταετίας 2015-2019   63 %

 

                                                   Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α

 

2.1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΚ3 ΑΕ

Αύξηση πενταετίας 2015-2019   31 %

 

2.2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΙΚ3 ΑΕ

Αύξηση πενταετίας 2015-2019   226 %


 

 
* Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η ΜΙΚ3 την τελευταία πενταετία έχει μεταστραφεί με επιτυχία σε εταιρία ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών .