Υλικό Marketing

Marketing υλικό της  εταιρίας  και  των  προϊόντων  της

 

ΜΙΚ3 ΑΕ Εταιρικό προφίλ (pdf)
ΜΙΚ3 ΑΕ Εταιρική παρουσίαση (ptt)
MCM.net ΟΠΣ διαχείρισης του νωπού γάλακτος (pdf)
ΜCM.net Παρουσίαση ΟΠΣ διαχείρισης του νωπού γάλακτος(ptt)
Cr.MS Λογισμικό διαχείρισης διαδικασιών "Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων" (pdf)
SF.O Λογισμικό διαχείρισης Πωλήσεων (pdf)
SF.O Παρουσίαση Λογισμικού διαχείρισης Πωλήσεων (ptt)
PBIS  Λογισμικό διαχείρισης "Προγραμματισμού Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού" ενός οργανισμού(pdf)