Χρήσιμα Links

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛΟΓΑΚ) www.elogak.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" (ΕΛΓΟΔ) www.elgo.gr
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) www.efet.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΠΙ) www.opi.gr
   
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΕΘ) www.helexpo.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ) www.sepve.org
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕ) www.sepe.gr
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ www.technopolis.gr
   
EUROPIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPEMND (EBRD) www.ebrd.com
   
IBM ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.ibm.com/gr-el
IBM POWER SYSTEMS http://www-03.ibm.com/systems/power/announcement/index.html?lnk=ushpls1
   
XEROX ΕΛΛΑΣ ΑΕ http://www.xerox.com/index/elgr.html
COPYGRAFF AE www.copygraff.gr
ASSETCOM AE www.assetcom.gr