Διακρίσεις & Πιστοποιήσεις

Διακρίσεις

 

H MIK3 ΑΕ έχει λάβει από την ΙΒΜσαν επιχειρησιακός συνεργάτης, τις παρακάτω διακρίσεις. 

2001 «For its focus in Northern Greece»

2006 «For Significant Y2Y Growth»

2007 «For innovative «Built on IBM System i "MCM"»

2008 «For Outstanding Performance on IBM System i»

2009 «For innovative «Built on IBM System i "DIGI"»

2012  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  “Business ΙΤ- Εxcellence  Awards 2012”,

           όπου το Λογισμικό της MCM έλαβε το  Gold Award

           στη κατηγορία «Λογισμικό με Εξειδίκευση στα Τρόφιμα».

2016  Το Δεύτερο Βραβείο έλαβε το έργο των εταιρειών ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΜΙΚ3 ΑΕ και ΑΠΘ, για την υποδειγματική συνεργασία τους, κατά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο

«Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Υπολογιστικού Εργαλείου Βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης & Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Γαλακτοκομικών Προϊόντων», 

             στο πλαίσιο της  δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ".

       

2017  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  “Business ΙΤ- Εxcellence  Awards         2017”,

           όπου το Λογισμικό της CrMS έλαβε το Silver Award

           στη κατηγορία «Εξειδικευμένες Εφαρμογές σε Επιχειριματικούς Κλάδους».

 

 

 

Πιστοποιήσεις

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την ΙΒΜ σαν

  • IBM Advanced Business Partner για τα συστήματα IBM Power i & IBM Storage.
  • IBM Advanced Business Partner για τα προϊόντα IBM Information Management, που περιλαμβάνουν λύσεις Enterprise Content Manager, Content Manager for Email, Content Manager for Files και Content Manager On Demand.

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την Microsoft σαν

  • Certified Partner λαμβάνοντας την εξειδίκευση "ISV/Software Solutions"

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS για

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:200, στο πεδίο εφαρμογής "Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εμπορία ΗΥ, Περιφερειακού εξοπλισμού και Λογισμικού".

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει περιληφθεί από την Apple στους εγγεγραμμένους

  • iOS Developers της Apple, με τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας Apple iOS (iphone, ipad, ipod touch).

 

Συμμετοχές

  • Η ΜΙΚ3 ΑΕ είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρίσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). 
  • Η ΜΙΚ3 ΑΕ είναι μέλος της ΕΕΔΕ.
  • Η ΜΙΚ3 ΑΕ είναι μέτοχος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ.