Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

01/03/2019

Η ΜΙΚ3 Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει

S/W Developer για πλήρη απασχόληση με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών. 

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές σχετικές με τον χώρο της Πληροφορικής
 • Σχετική Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 έτη σε συναφές αντικείμενο
 • Object Oriented Programming
 • Γνώση τεχνολογιών web: javascript, html, css, Angular 2, React
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με c# (asp.net) ή Java EE
 • Καλή γνώση SQL
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ανεπτυγμένη ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ανάπτυξη desktop εφαρμογών με τη χρήση Microsoft .NET Framework C# (Winforms)
 • Java, Functional Programming
 • Γνώση Mobile προγραμματισμού, σε xamarin ή angular/ionic
 • Γνώση source control εργαλείων (mercurial, git)
 • Γνώση NoSQL

 

Η θέση αμείβεται αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας του υποψηφίου και παρέχει επίσης laptop, κινητό καθώς και πακέτο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@mik3.gr