Νέα

01/06/2020 Το MCM.mobile στην ΜΕΒΓΑΛ

Την σουίτα MCM.mob επέλεξε η ΜΕΒΓΑΛ για την συλλογή του γάλακτος και τις επιθεωρήσεις στις φάρμες με συσκευές Αndroit

27/03/2020 Το MCM στην American Farm School

Το MCM επέλεξε η AFS για τις Επιθεωρήσεις στις φάρμες με χρήση φορητών συσκευών TABLETS και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών»

1 2 3 4 5