Εκπροσώπηση IBM & POWERTECH

Η ΜΙΚ3 AE είναι επιχειρησιακός συνεργάτης των παρακάτω διεθνών οίκων:  

 

►  ΙΒΜ

Η ΙΒΜ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στον κόσμο, που δραστηριοποιείται στους τομείς του Υλικού (Hardware), του Λογισμικού(Software) και των Υπηρεσιών(Services). Η ΙΒΜ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1950.

Η ΜΙΚ3 ΑΕ, ιδρύθηκε το 1997 από στελέχη της πληροφορικής με μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα της ΙΒΜ. Από τότε είναι πιστοποιημένη ως IBM Advanced Business Partner για την μεταπώληση και υποστήριξη των προϊόντων της ΙΒΜ, AS/400 - iSeries - Power Systems & ΙΒΜ Storage, καθώς επίσης και του ΙΒΜ Software

Με πανελλαδική παρουσία από το 2004, η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει βραβευθεί επανειλημμένα από την ΙΒΜ για την εξαιρετική απόδοση της στον χώρο των System i.

  IBM Power Systems  

Built for business

IBM i is an integrated operating environment with a more than 20-year reputation for exceptional security and business resilience.

Highlights

  • Built with innovation that puts data to work
  • Bring insights to the point of impact faster through a data-centric design
  • Delivers better economics and quicker returns for scale-out infrastructure
  • Minimises risk with secure delivery of data and services
  • Delivers open innovation, revolutionising the way IT is developed and delivered.

Why Power Systems
To draw insights and make better decisions, businesses rely on the secure, flexible and open platform of IBM Power Systems. Built with the first processor designed for big data workloads, the design of Power Systems combines the computing power, memory bandwidth and I/O in ways that are easier to consume and manage, building on strong resiliency, availability and security.

  IBM Storage 

Transform your business with better data-driven decisions in real time

The IBM FlashSystem family of all-flash storage is engineered for flash from the ground up, delivering 100-microsecond response times and 2.2PB scaling capacity.

IBM all-flash storage is cost-effective and can be easily deployed, configured and operated.

  IBM Software

Software online catalog

 

 

►  PowerTech (HelpSystems)

Η POWERTECH Co με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία από το 2008 ανήκει στο γκρουπ της HelpSystems, είναι μια εταιρεία ανάπτυξης Λογισμικού και Διαδικασιών Ασφάλειας, Εποπτείας και Διαχείρισης των Συστημάτων για την πλατφόρμα του Power i,System i, iSeries, AS/400.

Τα προϊόντα της έχουν την πιστοποίηση της ΙΒΜ eServer Proven και προσφέροντας ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας έχουν επιλεγεί από πελάτες με ευαίσθητα δεδομένα σε όλο τον κόσμο.

PowerTech is the leading source of automated security and compliance solutions for Power Systems servers running IBM i. Our products are coupled with world-class support, helping you manage the risk of costly data breaches and meet the requirements of PCI, SOX, HIPPA, and other security regulations.

  • Define policy, and report against systemi value, user profile, object, and audit journal data.

  • Audit and control access through all common network services (exit points) including FTP and ODBC.  

  • Configure users with the ability to swap to profiles with more authority.  

  • Send IBM i events to your Security Information Event Management (SIEM) and Intrusion Detection Systems (IDS) in real time.  

  • The PowerTech Compliance Assessment is the place to start when you want to secure your Power Systems™ running IBM i.