Εκπροσώπηση IBM - SOTI - CITRIX

Η ΜΙΚ3 AE είναι επιχειρησιακός συνεργάτης των παρακάτω διεθνών οίκων:  

 

►  ΙΒΜ

Η ΙΒΜ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στον κόσμο, που δραστηριοποιείται στους τομείς του Υλικού (Hardware), του Λογισμικού(Software) και των Υπηρεσιών(Services). Η ΙΒΜ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1950.

Η ΜΙΚ3 ΑΕ, ιδρύθηκε το 1997 από στελέχη της πληροφορικής με μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα της ΙΒΜ. Από τότε είναι πιστοποιημένη ως IBM Advanced Business Partner για την μεταπώληση και υποστήριξη των προϊόντων της ΙΒΜ, AS/400 - iSeries - Power Systems & ΙΒΜ Storage, καθώς επίσης και του ΙΒΜ Software

Με πανελλαδική παρουσία από το 2004, η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει βραβευθεί επανειλημμένα από την ΙΒΜ για την εξαιρετική απόδοση της στον χώρο των System i.

  IBM Power Systems 

Why Power Systems
To draw insights and make better decisions, businesses rely on the secure, flexible and open platform of IBM Power Systems. Built with the first processor designed for big data workloads, the design of Power Systems combines the computing power, memory bandwidth and I/O in ways that are easier to consume and manage, building on strong resiliency, availability and security.

  IBM Storage 

Transform your business with better data-driven decisions in real time

The IBM FlashSystem family of all-flash storage is engineered for flash from the ground up, delivering 100-microsecond response times and 2.2PB scaling capacity.

IBM all-flash storage is cost-effective and can be easily deployed, configured and operated.

  IBM Software

Software online catalog

 

►  SOTI

Η SOTI  με έδρα τον ΚΑΝΑΔΑ, είναι μια εταιρεία ανάπτυξης Λογισμικού και Διαδικασιών Ασφάλειας, Εποπτείας και Διαχείρισης Mobile Συστημάτων.

SOTI ONE Platform

SOTI ONE is an integrated suite of mobility and IoT solutions. Each solution works on its own to solve today’s toughest mobility challenges. But working together, SOTI ONE tears down mobility silos and connects everything: mobile devices, IoT endpoints, apps and back-office systems.

   

►  CITRIX

Η Citrix Systems, Inc. είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης που παρέχει εικονικοποίηση διακομιστών, εφαρμογών και επιτραπέζιων υπολογιστών, δικτύωση, λογισμικό ως υπηρεσία και τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους.

www.citrix.com

Citrix workspace software delivers the business technology that creates a simple, secure and better way to work from anywhere and on any device.