Διακρίσεις & Πιστοποιήσεις

Διακρίσεις  

MIK3 ΑΕ έχει λάβει από την ΙΒΜσαν επιχειρησιακός συνεργάτης, τις παρακάτω διακρίσεις. 

2001 «For its focus in Northern Greece»

2006 «For Significant Y2Y Growth»

2007 «For innovative «Built on IBM System i "MCM"»

2008 «For Outstanding Performance on IBM System i»

2009 «For innovative «Built on IBM System i "DIGI"»

MIK3 ΑΕ έχει λάβει τις παρακάτω διακρίσεις στο χώρο της Ανάπτυξης Λογισμικού.

2012  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  “Business ΙΤ- Εxcellence  Awards  2012”, όπου το Λογισμικό MCM έλαβε το GOLD AWARD, στη κατηγορία «Λογισμικό με Εξειδίκευση στα Τρόφιμα».

                                                

2016  Το Δεύτερο Βραβείο έλαβε το έργο των εταιρειών ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΜΙΚ3 ΑΕ και ΑΠΘ, για την υποδειγματική συνεργασία τους, κατά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο

«Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Υπολογιστικού Εργαλείου Βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης & Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Γαλακτοκομικών Προϊόντων», 

στο πλαίσιο της  δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ".     

          

2017  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  Business ΙΤ- Εxcellence  Awards  2017, όπου το Λογισμικό CrMS έλαβε το SILVER AWARD, στη κατηγορία «Εξειδικευμένες Eφαρμογές σε Eπιχειρησιακούς Kλάδους».

2021  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  Business ΙΤ- Εxcellence Awards 2021"  όπου το λογισμικό "Επιθεώριση Κτηνοτροφικής Μονάδας" έλαβε το GOLD AWARD, στη κατηγορία "Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας" .

2021  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  Business ΙΤ- Εxcellence  Awards  2021, όπου το λογισμικό  “Διαδικτυακή Πλατφόρμα του ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” έλαβε το SILVER AWARD, στη κατηγορία "Εξειδικευμένες Eφαρμογές σε Eπιχειρησιακούς Kλάδους".

2022  Η ΜΙΚ3 ΑΕ συμμετείχε στο διαγωνισμό  Dairy  Awards  2022, όπου το λογισμικό  “iMilk Elgo” έλαβε το SILVER AWARD, στη κατηγορία "Υπηρεσίες Πληροφορικής"

   

 

Πιστοποιήσεις

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την ΙΒΜ σαν

  • IBM Advanced Business Partner για τα συστήματα IBM Power i & IBM Storage.
  • IBM Advanced Business Partner για τα προϊόντα IBM Information Management, που περιλαμβάνουν λύσεις Enterprise Content Manager, Content Manager for Email, Content Manager for Files και Content Manager On Demand.

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την Microsoft σαν

  • Certified Partner λαμβάνοντας την εξειδίκευση "ISV/Software Solutions"

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS για

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:200, στο πεδίο εφαρμογής "Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού και Εμπορία ΗΥ, Περιφερειακού εξοπλισμού και Λογισμικού".

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει περιληφθεί από την Apple στους εγγεγραμμένους

  • iOS Developers της Apple, με τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας Apple iOS (iphone, ipad, ipod touch).

 

Η ΜΙΚ3 ΑΕ έχει πιστοποιηθεί από την  Europian Bank for Reconstruction and Development (EBRD), ως παροχέας υπηρεσιών ΙΤ.

Συμμετοχές

  • Η ΜΙΚ3 ΑΕ είναι μέλος του "Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος" (ΣΕΠΒΕ).
  • Η MIK3 AE περιλαμβάνεται στον "Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές  Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ & στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".
  • Η ΜΙΚ3 ΑΕ είναι μέτοχος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.