Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η MIK3 ΑΕ σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής και εταιρείες συμβούλων αλλά και με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία Ολοκληρωμένες Λύσεις ΙΤ, προτείνοντας προϊόντα αναγνωρισμένων οίκων Υλικού και Λογισμικού και παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες, στον χώρο των ERP και MIS συστημάτων σε κάθετες αγορές (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες κλπ).

Η ΜΙΚ3 ΑΕ ως integrator λύσεων πληροφορικής, παρέχει για το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες σχεδιασμού εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Ταυτόχρονα, με την ομάδα Ερευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει, είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε οποιοδήποτε ζήτημα πληροφορικής σας απασχολεί.

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από την ΜΙΚ3 ΑΕ είναι οργανωμένη σε τρείς ευδιάκριτες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες πριν την έναρξη υλοποίησης. Αυτές μπορεί να είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχεδιασμού. Στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν υπηρεσίες που παρέχονται κατά την υλοποίηση της λύσης και αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη ή προμήθεια λογισμικού, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (διακριτές σε call/remote και on-site support), follow-up και υπηρεσίες ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Πωλήσεων της εταιρίας στο τηλέφωνο 2310 804850 ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση sales@mik3.gr.