Ινχηλασιμότητα

MILK CONTROL MANAGEMENT

  • MCM.NET

  • MILKAP

MCM.t : Ιχνηλασιμότητα  Α ύλης

Το υποσύστημα αυτό καταγράφει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος κατά τις μετακινήσεις του, δηλαδή από την παραλαβή του έως και την κατασκευή του Lot του τελικού προϊόντος (παραγωγός, σημείο συλλογής, βυτίο, σιλό παραλαβής, δεξαμενές παραγωγής, ημιέτοιμα / έτοιμα προϊόντα κλπ), με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της Ιχνηλασιμότητας του προϊόντος προς τα πίσω (Backwards Traceability).

Το υποσύστημα διαθέτει εκτός από την κλασική δενδροειδή παρουσίαση της ιχνηλασιμότητας, εναλλακτικά, και την γραφική παρουσίαση της. Επίσης το υποσύστημα διαθέτει και την γραφική παρουσίαση της επίδρασης ενός όγκου (προϊόν ή υποπροϊόν) σε οριζόντια διάσταση, στην χρήση του σε άλλα τελικά προϊόντα.