Ποιότητα Γάλακτος

 

 

MILK CONTROL MANAGEMENT

 

  • MCM.NET

  • MILKAP

 

MCM.q : Διαχείριση Ποιότητας Γάλακτος

Ποιοτικός Έλεγχος της πρώτης ύλης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην λειτουργία μίας γαλακτοβιομηχανίας και το ΜCM ανταποκρίνεται σε αυτό, ενσωματώνοντας τον ποιοτικό έλεγχο σε όλο τον κύκλο διαχείρισης του γάλακτος, από την παραλαβή του μέχρι την πληρωμή του προμηθευτή αλλά και την μεταποίηση του νωπού γάλακτος. Η λειτουργικότητα του ποιοτικού ελέγχου στηρίζεται στις ιδιότητες του γάλακτος σαν φυσική ύλη και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων (ΕΛ.Γ.Ο.Δ.).

Το υποσύστημα υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες δοκιμών ποιοτικού ελέγχου (χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικού ελέγχου).

Το MCM καλύπτει όλο το κύκλωμα του ποιοτικού ελέγχου ξεκινώντας από την δειγματοληψία, η οποία ενσωματώνεται στην διαδικασία της παραλαβής γάλακτος.

Μέσω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας εισαγωγής των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου (είτε από εργαστήριο του μεταποιητή, είτε από εργαστήριο του ΕΛ.Γ.Ο.Δ.), μειώνεται δραματικά ο χρόνος καταχώρησής του, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται και τα σφάλματα.

Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα manual καταχώρησης βασισμένη στις παραλαβές και με ελέγχους που εξασφαλίζουν κατά το δυνατό την ορθότητα των δεδομένων.

Στοιχεία ποιοτικού ελέγχου δύναται να καταχωρηθούν σε οποιαδήποτε ποσότητα καταγράφεται στο MCM (παραγωγός, σημείο συλλογής, δρομολόγιο, διαμέρισμα δρομολογίου, παγολεκάνη).

Οι αναφορές του ποιοτικού ελέγχου συνοψίζουν τα αποτελέσματα με βάση την αποδεκτή επιστημονική μέθοδο ανά είδος δοκιμής (σταθμικός μέσος, γεωμετρικός μέσος), ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ποσότητες γάλακτος που είναι εκτός των αποδεκτών για τον μεταποιητή προδιαγραφών ποιότητας.

 

Τέλος, το MCΜ προσφέρει την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ενημερωτικών επιστολών προς τους παραγωγούς αλλά και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου του γάλακτος που παρέλαβε ο μεταποιητής βάσει συγκεκριμένων κανόνων.