Υπολογισμός Αξιών Γάλακτος

MILK CONTROL MANAGEMENT

  • MCM.NET

  • MILKAP

MCM.fc : Υπολογισμός Αξίας Γάλακτος  

Μέσω του υποσυστήματος MCM.fc, η βιομηχανία - μεταποιητής γάλακτος έχει την δυνατότητα να υπολογίσει την αξία της πρώτης ύλης που παρέλαβε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα.

Η παραμετροποίηση του υπολογισμού της αξίας γάλακτος, προσφέρεται μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος "πολιτικές πληρωμών",  όπου η βιομηχανία μπορεί να ορίσει:

  • Τις προϋποθέσεις πληρωμής  που ορίζουν, κατά πόσο επιτρέπεται να προσδιοριστεί αξία για ένα συγκεκριμένο παραγωγό (π.χ. θα πρέπει να έχει ληφθεί ικανός - κατά τον μεταποιητή - αριθμός δειγμάτων που να επιτρέπουν έναν ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας)
  • Το bonus ή malus ποσότητας, δηλαδή την πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την παραδοθείσα ποσότητα (είτε συνολικά, είτε σε επίπεδο ημέρας).(εικ)
  • Το bonus ή malus ποιότητας, δηλαδή την πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την ποιότητα της παραδοθείσας ποσοτητας για την χρονική περίοδο υπολογισμού, που μπορεί να αφορά την τιμή είτε συγκεκριμένης ανάλυσης, είτε συνδυασμού αναλύσεων (π.χ. πριμ σύνθεσης με βάση λίπος, πρωτεϊνη και SNF). (εικ)

Ο υπολογισμός - πρόταση της αξίας του γάλακτος, γίνεται από ειδική εποπτική οθόνη η οποία επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να έχει μία πλήρη εικόνα της αξίας (κόστους) του γάλακτος που παρέλαβε, τόσο σε επίπεδο παραγωγού όσο και σε μερικά ή τελικά σύνολα.

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης στη συνέχεια, μπορεί είτε να δεχθεί την πρόταση τελικών τιμών του συστήματος, με βάση τους κανόνες της πολιτικής πληρωμών, είτε να καταχωρήσει ο ίδιος την (τις) επιθυμητή (τες) τιμή (ες).

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τέλος, το MCM προσφέρει την δυνατότητα μετατροπής μίας υπολογιζόμενης αξίας στο αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το παραστατικό αυτό μπορεί και να εκτυπωθεί από το MCM αλλά και να μεταφερθεί αυτόματα στην κύρια εμπορική εφαρμογή της βιομηχανίας.