Νέα

24/2/2016

Μετάβαση από το FCM στο MCM.net (2)

MIKAE, αναβάθμισε το λογισμικό διαχείρισης γάλακτος, στην ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ.

Στην αναβάθμιση του λογισμικού Διαχείρισης Γάλακτος προχώρησε  η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., εγκαθιστώντας τη νέα έκδοση λογισμικού MCM.Net  Enterprise Edition, της εταιρίας ανάπτυξης λογισμικού ΜΙΚ3 ΑΕ.

Ενσωματώνοντας πλήρως το MCM.Net EE στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες της Ζώνης Γάλακτος, η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ βελτίωσε εξαιρετικά την διαχείριση του εισκομιζόμενου νωπού γάλακτος στους τομείς  ποσότητας, ποιότητας, αξίας, οικονομικής διαχείρισης και επικοινωνίας με SAP, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους παραγωγούς – προμηθευτές γάλακτος.

Το συγκεκριμένο έργο στηρίχτηκε στη πλήρη αξιοποίηση του MCM.net  Enterprise Edition της ΜΙΚ3 ΑΕ, το οποίο χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές  εξασφαλίζει την απαραίτητη ροή των εσωτερικών εργασιών, αλλά και την ροή B2B διαδικασιών με τους προμηθευτές-παραγωγούς  πρώτης ύλης, ικανοποιώντας τις σημερινές ανάγκες και προσφέροντας την δυνατότητα για κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων της βιομηχανίας.

Για την υλοποίηση του έργου, καθοριστική ήταν η συνεισφορά των εμπλεκομένων τμημάτων του Suply Chain και της Οικονομική Δ/νσης  της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ.