Νέα

4/12/2015

Προμήθεια εξοπλισμού IΒΜ Power 8 .

Την ΜΙΚ3 ΑΕ επέλεξε η "FGA Capital Hellas AE" , εταιρία του ομίλου FIAT, για την προμήθεια επέκτασης των συστημάτων IBM Power 8