Νέα

27/9/2018

Επέκταση ΟΠΣ ARTEMIS (2)

Την επέκταση του ΟΠΣ ARTEMIS, του ΕΛΟΓΑΚ, στον τομέα των Πτυνοσφαγείων ανέλαβε η ΜΙΚ3 ΑΕ