Νέα

27/3/2017

Προμήθεια εξοπλισμού ΙΒΜ

Την ΜΙΚ3 ΑΕ επέλεξε η "SOFTWARE INSURANCE SOLUTION LTD", για την προμήθεια συστήματος IBM Power 8.