Νέα

23/2/2015

Εγκατάσταση του MCM

Η ΜΙΚ3 Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία στην ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ την εγκατάσταση του λογισμικού  MCM.net δίνοντας έτσι στην επιχείριση την πλήρη διαχείριση του παραλαμβανόμενου γάλακτος κατά ποσότητα και ποιότητα και αξία, καθώς και την διαχείριση των παραγωγών.