Υλικό Marketing

Marketing υλικό της  εταιρίας  και  των  προϊόντων  της

 

ΜΙΚ3 ΑΕ Εταιρικό προφίλ (pdf)
MCM ΟΠΣ διαχείρισης του νωπού γάλακτος (pdf)
SF.O Λογισμικό διαχείρισης Πωλήσεων (pdf)
Cr.MS Λογισμικό διαχείρισης διαδικασιών "Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων" (pdf)
PBIS  Λογισμικό διαχείρισης "Προγραμματισμού Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού" ενός οργανισμού(pdf)