Παραλαβές Γάλακτος

 

MILK CONTROL MANAGEMENT

 • MCM.NET

 • MILKAP

 

MCM.c : Διαχείριση Παραλαβών Γάλακτος

Το υποσύστημα καλύπτει διαχειριστικά όλες τις διαδικασίες συλλογής του γάλακτος από τους παραγωγούς καθώς και την μεταφορά του στην βιομηχανία.

Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της γαλακτοσυλλογής μέσω της ‘έξυπνης’ σχεδίασης δρομολογίων των βυτίων και την αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων γάλακτος που προμηθεύεται η εταιρία από τους παραγωγούς μέχρι την παράδοση στους σταθμούς συγκέντρωσης-εργοστάσιο.

Το ΜCM.c επιτρέπει την σχεδίαση των δρομολογίων που πραγματοποιούν τα βυτία της βιομηχανίας προκειμένου να συλλέγουν το γάλα από τους χώρους συγκέντρωσης του (σημεία συλλογής) σε ειδικό γραφικό περιβάλλον και με απλό τρόπο. Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση παραγωγών και σημείων συλλογής επιτρέπει τον χρήστη να σχεδιάσει τα δρομολόγια με τρόπο που να ελαχιστοποιείται το κόστος συλλογής.

Επίσης το υποσύστημα αυτό, παρακολουθεί την διαχείριση των παγολεκανών, δηλαδή Κατασκευαστές, Μετακινήσεις, Συντηρήσεις.

Επίσης παρακολουθεί την διαχείριση των βυτίων της βιομηχανίας, δηλαδή: Δρομολόγια, Οδηγοί, Συντηρήσεις.

Τέλος, από εδώ παρακολουθούνται οι Επιθεωρητές και οι Φορητές συσκευές.

Η καταγραφή των στοιχείων παραλαβής μπορεί να γίνει αναλυτικά σε όλα τα επίπεδα της γαλακτοσυλλογής: παραγωγός, σημείο συλλογής, παγολεκάνη, διαμέρισμα βυτίου, βυτίο κλπ, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τον εντοπισμό ποσοτικών διαφορών μεταξύ των επιπέδων αυτών. Π.χ. υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης του ζυγολογίου ενός δρομολογίου βυτίου με το άθροισμα των κιλών των δελτίων αποστολής των παραγωγών, που παρέδωσαν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

 

MCM.mc : Διαχείριση Παραλαβών Γάλακτος με χρήση PDA

Το MCM προσφέρει την δυνατότητα της εκτέλεσης της εισκόμισης του γάλακτος με την χρήση φορητών υπολογιστών (PDAs), μία διαδικασία που διευκολύνει πολύ την καταγραφή των στοιχείων παραλαβής.

Σε αυτές τις συσκευές, προσφέρεται η δυνατότητα καταχώρησης εκτός των ποσοτικών στοιχείων και ποιοτικών χαρακτηριστικών που θέλει να παρακολουθεί ο μεταποιητής (π.χ. pH, θερμοκρασία παγολεκάνης κ.α.)

       

       Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

 • Ορθολογικότερη κατανομή δρομολογίων – παραγωγών – παγολεκανών – βυτίων.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Κάλυψη της παρακολούθησης της τροφικής αλυσίδας.
 • Παρακολούθηση των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο (real time).
 • Άμεση εκτύπωση μηχανογραφικών παραστατικών.
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων.
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών.
 • Έλεγχος του γάλακτος στα σημεία συλλογής, με αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική βελτίωσή του.

 

       Λειτουργικότητα

 • Φιλικές προς τον χρήστη οθόνες.
 • Χρήση barcode για εύρεση παραγωγών - παγολεκανών.
 • Ασύρματη bluetooth εκτύπωση.
 • Ασύρματη αποστολή δεδομένων παραλαβών.