Νέα

5/2/2020

Προμήθεια εξοπλισμού IBM Power system

Την ΜΙΚ3 ΑΕ επέλεξε η "PETROGAZ", για την προμήθεια επέκτασης των συστημάτων IBM POWER.