Νέα

1/10/2018

Προμήθεια εξοπλισμού ΙΒΜ Power System

Την ΜΙΚ3 ΑΕ επέλεξε η "FCA capital Hellas AE", εταιρία του ομίλου FIAT, για την προμήθεια επέκτασης των συστημάτων IBM POWER.