Νέα

10/10/2019

NEA KYA

Την υλοποίηση της νέας ΚΥΑ, στο ΟΠΣ "ΑΡΤΕΜΙΣ" του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ), ανέλαβε η ΜΙΚ3 ΑΕ.