Νέα

1/12/2015

Προμήθεια εξοπλισμού IΒΜ Power 8 .

Η ΜΙΚ3 AE, σαν BP της ΙΒΜ, αλλά και στενός συνεργάτης της XEROX ΕΛΛΑΣ, ανέλαβε την αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων i, με νέα συστημάτα IBM Power 8 στην "XEROX EΛΛΑΣ ΑΕ".