Νέα

14/11/2018

To MCM στον Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοτροφίας Αμυνταίου

Το MCM επέλεξε ο Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτροφίας του Αμυνταίου, για την πλήρη διαχείριση του παραγωμένου γάλακτος και των παραγωγών-συνεταιριστών