Νέα

25/7/2018

Επέκταση ΟΠΣ ARTEMIS (1)

Την επέκταση του ΟΠΣ ARTEMIS του ΕΛΟΓΑΚ στον τομέα των ΑΥΓΩΝ ολοκλήρωσε με επιτυχία η ΜΙΚ3 ΑΕ