Νέα

13/9/2018

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην ΜΙΚ3 ΑΕ, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (AUTODIA).