Νέα

3/2/2017

Συνεργασία με την XEROX UK

Την ΜΙΚ3 επέλεξε η XEROX UK για την συντήρηση λογισμικού των οικονομικών υπηρεσιών.