Νέα

20/12/2017

Προμήθεια εξοπλισμού ΙΒΜ

 H  "FCA Capital Hellas AE", εταιρία του ομίλου FIAT, εμπιστεύτηκε ακόμη μια φορά την ΜΙΚ3 ΑΕ,για την προμήθεια επέκτασης των συστημάτων ΙΒΜ POWER.