Νέα

11/7/2016

Προμήθεια εξοπλισμού IBM

Την ΜΙΚ3 ΑΕ επέλεξε η "FCA Capital Hellas AE", εταιρία του ομίλου FIAT, για την προμήθεια επέκτασης των συστημάτων IBM Power 8.