Νέα

21/11/2016

Μετάβαση από το FCM στο MCM.net

ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ανέθεσε στην ΜΙΚ3 ΑΕ την  αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης του γάλακτος  από το FCM στο MCM.net