Νέα

26/2/2015

Προμήθεια συστήματος ΙΒΜ Power8 στην "ΚYKLADES MARITIME"

Την προμήθεια ενός νέου συστήματος ΙΒΜ Power8,στην "KYKLADES MARITIME", ανέλαβε η ΜΙΚ3 ΑΕ