Νέα

2/6/2019

To CrMS στην "MUSOU MUSIC GROUP" εταιρία με αντικείμενο τα Δικαιώματα Χρήσης, Παραγωγή Μουσικής και Σχεδιασμό Ήχου

Το CrMS επέλεξε ο Μουσικός Οργανισμός MUSOU MUSIC GROUP, για την πλήρη διαχείριση των δικαιωμάτων χρήσης μουσικής.