Νέα

5/10/2016

Βραβείο "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ"

Το δεύτερο βραβείο  στο πλαίσιο της  δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ", έλαβε το έργο των εταιρειών  ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ,  ΜΙΚ3 ΑΕ και του ΑΠΘ, για την υποδειγματική συνεργασία τους, κατά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Υπολογιστικού Εργαλείου Βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης & Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Γαλακτοκομικών Προϊόντων».
Το παραπάνω έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2013 του ΥΠΑΝ και της ΓΓΕΤ.