Νέα

20/12/2016

Αναβάθμιση του ΙΤ της "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"

Η ΜΙΚ3 ΑΕ ολοκλήρωσε την πλήρη αναβάθμιση του τμήματος ΙΤ της “ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”.

Σε επίπεδο υποδομής, μια συστοιχία από πέντε servers με τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό και συστημικό λογισμικό  καλύπτει πλέον τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού σε απαιτήσεις DB, intranet και internet. Σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογών, το προϊόν της ΜΙΚ3 Copyright Management System (CrMS) καλύπτει όλες τις  διαδικασίες διαχείρισης των δημιουργών – μελών του οργανισμού.

«Το συγκεκριμένο έργο στηρίζεται στη πλήρη χρήση του CrMS, της ΜΙΚ3 ΑΕ, που χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές  για να εξασφαλίσει τόσο την απαραίτητη ροή εσωτερικών εργασιών, όσο και B2C / Β2Β διαδικασιών με τους δημιουργούς – μέλη αλλά και τους  πελάτες -χρήστες μουσικής.  Συγχρόνως το CrMS, προσφέρει ένα πολύ εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον στους  χρήστες του, ικανοποιώντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις του Οργανισμού και βάζοντας  την σωστή βάση για νέες επεκτάσεις στο μέλλον.

Για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, σημαντική και απαραίτητη ήταν η συμμετοχή των εμπλεκομένων τμημάτων της “ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” που συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση του και φυσικά  τα στελέχη της  ΜΙΚ3 ΑΕ, η οποία ολοκλήρωσε με άψογο τρόπο το έργο» σχολιάζει  ο κ. Γιάννης Γλέζος πρόεδρος της “ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”.

Ο προϋπολογισμός του παραπάνω έργου άγγιξε τις 100.000,00 ευρώ