Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ΜΙΚ3 ΑΕ από την ίδρυση της σχεδιάζει, αναπτύσσει και εξελίσσει επιχειρηματικό λογισμικό για κάθετες αγορές. Τα συστήματα αυτά εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις σε τομείς που δεν καλύπτονται από τα κλασσικά ERPs .

Για την επίτευξη των παραπάνω, στην ΜΙΚ3 ΑΕ έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία για την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.
 
Η μεθοδολογία της ΜΙΚ3 ΑΕ περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 
1. Αποτύπωση Αναγκών.
2. Σχεδιασμός Αντιμετώπισης - Πρόταση.
3. Ανάπτυξη Πιλοτικής Λύσης - Αποδοχή.
4. Υλοποίηση.
5. Εγκατάσταση - Εκπαίδευση - Υποστήριξη.

Milk Control Management Suite (MCM Suite)

Milkap family

Η μοναδική και καινοτόμα οικογένεια Λογισμικού MCM Suite, απευθύνεται στην βιομηχανία γάλακτος, έχοντας σαν αντικείμενο την πλήρη διαχείριση, κατά ποιότητα, ποσότητα και αξία του γάλακτος που προμηθεύεται η βιομηχανία, σαν πρώτη ύλη, από τους παραγωγούς.

Με την εγκατάσταση της οικογένειας MCM στην γαλακτοβιομηχανία, στόχος είναι

  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη
  • Αύξηση των παραγωγικών στοιχείων, και ταυτόχρονα
  • Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η βιομηχανία προς τους παραγωγούς.

Η οιογένεια MCM Suite προσφέρει την ευελιξία του αρθρωτού και παραμετροποιήσιμου λογισμικού για να προσαρμόζεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες και διαδικασίες της κάθε βιομηχανίας.

Η MCM Suite έχει βραβευθεί με τα βραβεία

►GOLD ΒΙΤΕ AWARD 2012, στη κατηγορία Λογισμικού με «Εξειδίκευση στα τρόφιμα».

►GOLD ΒΙΤΕ AWARD 2021,στη κατηγορία "Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας"  για το νέο λογισμικό της MCM Suite,  "Επιθεώριση Κτηνοτροφικής Μονάδας".

►SILVER DAIRY AWARD 2022, στη κατηγορία "Υπηρεσίες Πληροφορικής" για το λογισμικό  “iMilk Elgo”.

 

SalesForce Organizer (SF.O)

H ΜΙΚ3 ΑΕ έχει δημιουργήσει μια οικογένεια εφαρμογών που απευθύνονται  σε επιχειρήσεις που οι πωλήσεις τους δεν γίνονται στο «κατάστημα», αλλά χρησιμοποιούν πωλητές και επιθεωρητές με επισκέψεις στην αγορά - πελάτες.

Οι λειτουργίες του SF.O, κάνοντας χρήση και ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες over-the-Internet, μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets, καλύπτουν:

  • την καταγραφή της θέσης της εταιρίας και των προϊόντων της στην αγορά, συγχρόνως
  • την καταγραφή της θέσης του ανταγωνισμού και των προϊόντων του στην αγορά, επίσης
  • την απογραφή των παγίων στον πελάτη, καθώς και
  • την παραγγελιοληψία και τέλος
  • την καρτέλα του πελάτη.

 

Copyright Management System (CrMS)

Η οικογένεια Λογισμικού CrMS της ΜΙΚ3 ΑΕ, είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης της ροής των διαδικασιών ενός Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ή ενός Μουσικού Εκδότη.

Το λογισμικό διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με δημιουργούς, εκδότες και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, με στόχο την κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων πάνω στα έργα - ρεπερτόρια των δημιουργών. Με την χρήση του CrMS είναι δυνατή η επικοινωνία όλης της παραπάνω πληροφορίας, με βάση τα διεθνή πρότυπα του Copyright, με χρήση αρχείων CWR (Common Works Registration file).

Στο υποσύστημα των διανομών, μέσω σχετικών μηχανισμών του Λογισμικού γίνεται η συλλογή και η απόδοση δικαιωμάτων, με βάση τις χρήσεις των εκπροσωπούμενων έργων, σε συνδυασμό με μηχανισμούς παρουσίασης της σχετικής πληροφορίας και την εξαγωγή reports προς αναλυτική και πλήρη ενημέρωση των δικαιούχων για την εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών.

Η οικογένεια λογισμικού CrMS έχει βραβευθεί με τα βραβεία

►SILVER ΒΙΤΕ AWARD 2017, στη κατηγορία Λογισμικού "Εξειδικευμένες Εφαρμογές σε Επιχειρησιακούς Κλάδους".

►SILVER ΒΙΤΕ AWARD 2021, στη κατηγορία Λογισμικού "Εξειδικευμένες Εφαρμογές σε Επιχειρησιακούς Κλάδους" για το νέο λογισμικό της οικογένειας  “Διαδικτυακή Πλατφόρμα του ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” .

 

IoT4B

H πλατφόρμα IoT4B είναι μια πλήρης πλατφόρμα εξυπηρέτησης των αναγκών διαχείρισης και ενιαίας απεικόνησης πολλαπλών πληροφοριών.

Με την χρήση της ΙοΤ4Β πλατφόρμας επιτυγχάνεται η διασύνδεση, η μετατροπή και τέλος η ανάλυση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές.

 

Personnel Budget Information System (PBIS)

Το PBIS είναι ένα σύστημα προϋπολογισμού χρόνου απασχόλησης εργατικού δυναμικού και απευθύνεται σε οργανισμούς με μεγάλο αριθμό προσωπικού και ιεραρχική δομή, όπου ο προϋπολογισμός των αναγκών τους σε χρόνο ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγή, σε συνάρτηση με το κόστος αυτού, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας.

Το πληροφοριακό σύστημα PBIS σχεδιάστηκε για να αυτοματοποιεί τη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών προσωπικού μίας εταιρείας. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού κόστους του χρόνου εργασίας του προσωπικού ενός οργανισμού μέσα από το PBIS παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως, την καταχώρηση των στοιχείων από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας, σε τυποποιημένο interface και με απόλυτη ασφάλεια, την ιεραρχική αξιολόγηση των προϋπολογιστικών δεδομένων, με βάση τη διοικητική ιεραρχία της εταιρείας, κα. 

 
 

 

 CUSTOM Software

Πολλές φορές σε έναν οργανισμό δημιουργούνται ανάγκες που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή του οργανισμού ή η λύση δεν προσφέρεται σαν έτοιμο προϊόν στην αγορά. Επομένως, θα πρέπει να υλοποιηθεί κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο.

H ΜΙΚ3 ΑΕ με την ομάδα ανάπτυξης που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να συντηρεί ειδικό πελατοκεντρικό λογισμικό, με βάση συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της.

Έτσι λοιπόν, έχουν υλοποιηθεί είτε εξωτερικά κυκλώματα σε υπάρχοντα συστήματα (ERPs), είτε interfaces για την συνδεσιμότητα ετερογενών συστημάτων, ακόμη και ολοκληρωμένες ανεξάρτητες εφαρμογές.