Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ΜΙΚ3 ΑΕ από την ίδρυση της σχεδιάζει, αναπτύσσει και εξελίσσει επιχειρηματικό λογισμικό για κάθετες αγορές. Τα συστήματα αυτά εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις σε τομείς που δεν καλύπτονται από τα κλασσικά ERPs .

Για την επίτευξη των παραπάνω, στην ΜΙΚ3 ΑΕ έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία για την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.
 
Η μεθοδολογία της ΜΙΚ3 ΑΕ περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 
1. Αποτύπωση Αναγκών.
2. Σχεδιασμός Αντιμετώπισης - Πρόταση.
3. Ανάπτυξη Πιλοτικής Λύσης - Αποδοχή.
4. Υλοποίηση.
5. Εγκατάσταση - Εκπαίδευση - Υποστήριξη.

Milk Control Management (MCM)

Το MCM είναι  ένα μοναδικό και καινοτόμο λογισμικό, που απευθύνεται στην βιομηχανία γάλακτος, έχοντας σαν αντικείμενο την πλήρη διαχείριση, κατά ποιότητα, ποσότητα και αξία του γάλακτος που προμηθεύεται η βιομηχανία, σαν πρώτη ύλη, από τους παραγωγούς.

Με την εγκατάσταση του MCM στην γαλακτοβιομηχανία, στόχος του είναι

  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη
  • Αύξηση των παραγωγικών στοιχείων, και ταυτόχρονα
  • Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η βιομηχανία προς τους παραγωγούς.

Το MCM προσφέρει την ευελιξία του αρθρωτού και παραμετροποιήσιμου λογισμικού για να προσαρμόζεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες και διαδικασίες της κάθε βιομηχανίας.

Το MCM έχει βραβευθεί με το βραβείο GOLD ΒΙΤΕ AWARD 2012, στη κατηγορία Λογισμικού με «Εξειδίκευση στα τρόφιμα».   

SalesForce Organizer (SF.O)

H ΜΙΚ3 ΑΕ έχει δημιουργήσει μια οικογένεια εφαρμογών που απευθύνονται  σε επιχειρήσεις που οι πωλήσεις τους δεν γίνονται στο «κατάστημα», αλλά χρησιμοποιούν πωλητές και επιθεωρητές με επισκέψεις στην αγορά - πελάτες.

Οι λειτουργίες του SF.O, κάνοντας χρήση και ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες over-the-Internet, μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets, καλύπτουν:

  • την καταγραφή της θέσης της εταιρίας και των προϊόντων της στην αγορά, συγχρόνως
  • την καταγραφή της θέσης του ανταγωνισμού και των προϊόντων του στην αγορά, επίσης
  • την απογραφή των παγίων στον πελάτη, καθώς και
  • την παραγγελιοληψία και τέλος
  • την καρτέλα του πελάτη.

 

Copyright Management System (CrMS)

Το Λογισμικό CrMS της ΜΙΚ3 ΑΕ, είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης της ροής των διαδικασιών ενός Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ή ενός Μουσικού Εκδότη.

Το λογισμικό διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με δημιουργούς, εκδότες και οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, με στόχο την κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων πάνω στα έργα - ρεπερτόρια των δημιουργών. Με την χρήση του CrMS είναι δυνατή η επικοινωνία όλης της παραπάνω πληροφορίας, με βάση τα διεθνή πρότυπα του Copyright, με χρήση αρχείων CWR (Common Works Registration file).

Στο υποσύστημα των διανομών, μέσω σχετικών μηχανισμών του Λογισμικού γίνεται η συλλογή και η απόδοση δικαιωμάτων, με βάση τις χρήσεις των εκπροσωπούμενων έργων, σε συνδυασμό με μηχανισμούς παρουσίασης της σχετικής πληροφορίας και την εξαγωγή reports προς αναλυτική και πλήρη ενημέρωση των δικαιούχων για την εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών.

Το CrMS έχει βραβευθεί με το βραβείο SILVER ΒΙΤΕ AWARD 2017, στη κατηγορία Λογισμικού "Εξειδικευμένες Εφαρμογές σε Επιχειρησιακούς Κλάδους".

IoT4B

H πλατφόρμα IoT4B είναι μια πλήρης πλατφόρμα εξυπηρέτησης των αναγκών διαχείρισης και ενιαίας απεικόνησης πολλαπλών πληροφοριών.

Με την χρήση της ΙοΤ4Β πλατφόρμας επιτυγχάνεται η διασύνδεση, η μετατροπή και τέλος η ανάλυση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές.

Personnel Budget Information System (PBIS)

Το PBIS είναι ένα σύστημα προϋπολογισμού χρόνου απασχόλησης εργατικού δυναμικού και απευθύνεται σε οργανισμούς με μεγάλο αριθμό προσωπικού και ιεραρχική δομή, όπου ο προϋπολογισμός των αναγκών τους σε χρόνο ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγή, σε συνάρτηση με το κόστος αυτού, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας.

Το πληροφοριακό σύστημα PBIS σχεδιάστηκε για να αυτοματοποιεί τη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών προσωπικού μίας εταιρείας. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού κόστους του χρόνου εργασίας του προσωπικού ενός οργανισμού μέσα από το PBIS παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως, την καταχώρηση των στοιχείων από το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας, σε τυποποιημένο interface και με απόλυτη ασφάλεια, την ιεραρχική αξιολόγηση των προϋπολογιστικών δεδομένων, με βάση τη διοικητική ιεραρχία της εταιρείας, κα. 

 
 

Insurance Brokers Application (InBA)

Το InBA είναι μία σύγχρονη εφαρμογή που απευθύνεται σε μεγάλα ασφαλιστικά πρακτορεία (brokers) για την διαχείριση των συνεργατών τους. Η εφαρμογή υποστηρίζει την εισαγωγή των παραγωγικών αρχείων των συνεργατών για πλήθος ασφαλιστικών εταιριών. Ο broker μπορεί να βλέπει συνολικά την παραγωγή ενός συνεργάτη, πόσα συμβόλαια έχει εκδώσει και πόσες ανανεώσεις εκκρεμούν.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες να λαμβάνουν τιμές τόσο για την ασφάλιση ενός αυτοκινήτου όσο και για την ασφάλεια πυρός ενός ακινήτου, από τις διάφορες συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, και να βλέπουν τα αποτελέσματα συγκριτικά. To portal επίσης δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες να εκδώσουν το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο όταν το επιλέξουν.

 CUSTOM Software

Πολλές φορές σε έναν οργανισμό δημιουργούνται ανάγκες που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή του οργανισμού ή η λύση δεν προσφέρεται σαν έτοιμο προϊόν στην αγορά. Επομένως, θα πρέπει να υλοποιηθεί κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο.

H ΜΙΚ3 ΑΕ με την ομάδα ανάπτυξης που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να συντηρεί ειδικό πελατοκεντρικό λογισμικό, με βάση συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της.

Έτσι λοιπόν, έχουν υλοποιηθεί είτε εξωτερικά κυκλώματα σε υπάρχοντα συστήματα (ERPs), είτε interfaces για την συνδεσιμότητα ετερογενών συστημάτων, ακόμη και ολοκληρωμένες ανεξάρτητες εφαρμογές.