ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MIK 3 sa IT 4 BUSINESS

MCM ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

SF.O ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

CrMS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

MILK CONTROL MANAGEMENT

Λογισμικό Διαχείρισης Γάλακτος

SOFTWARE DEVELOPMENT

Ανάπτυξη Λογισμικού Κάθετων Λύσεων

SALES FORCE ORGANIZER

Διαχείριση και Έλεγχος - Πωλήσεων

IBM BUSINESS PARTNER

Εμπορία - Υποστήριξη IBM H/W & S/W

COPYRIGHT MANAGEMENT SYSTEM

Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων

IT SERVICES

Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφορικής